Pomozte společně s námi

I pejsci a kočičky si zaslouží vánoční dárky. A také vlastní domov.

Informace o projektu PES 2011 a návod, jak poskytnout věcný sponzorský dar a navíc ještě získat hodnotný dárek pro vás či vaše blízké.

Váš mazlíček je očipovaný, zaregistrovaný a vy jste učinili důležitý krok pro jeho návrat v případě ztráty. Prostřednictvím Národního registru majitelů zvířat nyní můžete pomoci i dalším konkrétním psům nebo kočkám, kteří takové štěstí neměli a čekají na majitele v útulcích.

 

Projekt PES 2011, zaměřený na odpovědné držení psů a koček, se od roku 2007 snaží přispět k co nejvyšší dohledatelnosti majitelů u zvířat, která procházejí útulky. Díky zaevidovanému mikroičpu se nalezené zvíře vrátí rychle zpět k majiteli a navíc nebude zbytečně ujídat z misky v útulku těm, kteří svého majitele skutečně nemají. Klesnou tak i zbytečné výdaje útulku na péči o zvířata, která mají svého majitele.

Proto se projekt PES 2011 snaží za pomoci Vás - klientů NRMZ - o vybavení co největšího počtu útulků čtecím zařízením a dostatečným počtem mikročipů.

 

Klienti Národního registru majitelů zvířat a dovozce mikročipů Datamars do ČR v uplynulých letech společně zajistili pro české útulky čtecí zařízení, mikročipy a návazné služby v hodnotě více než 1,500.000,- Kč. Počet získaných mikročipů ale nepokrývá potřeby jednotlivých útulků - roční potřeba čipů u přihlášených útulků se pohybuje kolem 5800 čipů.

 

Chcete a můžete pomoci? Je to snadné a stačí 120,- Kč. Zakoupené mikročipy předá NRMZ útulkům, zapíše do databáze a zařadí do celosvětové vyhledávací sítě Petmaxx. Vy máte jistotu, že finanční dar byl do haléře použit přesně podle Vašeho přání, nerozpustí se do žádných “provozních” výdajů a pomůže zcela konkrétním psům nebo kočkám. 

 

JAK POSKYTNOUT SPONZORSKÝ DAR VE FORMĚ MIKROČIPU:

 

Rozhodněte se, kolik mikročipů chcete nebo můžete darovat a zvolte si ze seznamu útulků uveřejněného ZDE nebo nechte volbu na našich operátorech - zvolí útulek, který čipy aktuálně nejvíce potřebuje).

Dotovaná cena mikročipu: 120,- Kč.

 

Dále postupujte následujícím způsobem:

 1. Pokud požadujete potvrzení o převzetí daru ,
  • zašlete e-mail s fakturační adresou a objednávkou sponzorského daru na adresu info@narodniregistr.cz nebo
  • zatelefonujte na tel. 602 611 053 nebo
  • pošlete SMS zprávu s objednávkou na tel. 602 611 053
  • objednejte přes internet na www.altercan.com
 1.  
 2. Pokud nepotřebujete potvrzení o převzetí daru , můžete jednoduše poukázat zvolenou částku (120,- x počet čipů) na účet

2700175396/2010, variabilní symbol 7372011.

Do zprávy pro příjemce můžete uvést i název zvoleného útulku. K takto darovaným čipům nebude vystaveno potvrzení na konkrétního dárce.

Uhrazené mikročipy předáme útulku s nejbližší hromadnou zásilkou (přibližně do měsíce od úhrady). Hodnotu daru můžete odečíst od daňového základu. Potvrzení o převzetí daru útulkem slouží jako doklad o poskytnutí sponzorského daru.

 

Pomozte společně s námi zvířatům z útulků!